• تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31
  • تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31

رولیک فلزی رفت

ساختار آب بندی رولیک رفت به  صورتی است که میزان نفوذ گرد و غبار و یا ذرات آب به کمترین میزان رسیده است. این مقدار در رولیک رفت در محدوده استاندارد قرار می گیرد، این موضوع با انجام تست های آب بندی قابل اثبات است.
رولیک رفت برای انتقال مواد در خطوط انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. رولیک رفت از جمله قطعاتی می باشد که در نوار نقاله بیشترین اصطکاک را متحمل می شود. در صورتی که قطعات رولیک رفت به درستی بالانس نباشند و یا در یک سطح تعریف شده و استاندارد قرار نداشته باشند و … بیشترین تاثیر را بر روی دیگر قطعات و در نوار نقاله خواهد داشت.