• تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31
  • تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31

درام صنعتی

درام صنعتی 

پولی جلو بر : این نوع پولی محرک تسمه کانوایر بوده و در جلوی ماشین نقاله قرار میگیرد .

در طراحی کانوایر و اجزای ان ، به صورت معمول پولی جلوبر را پوشش دار طراحی میکند تا باعث ایجاد اصطحکاک مناسب بین تسمه و پولی محرک شده و همچنین کشش وراد بر تسمه را نیز تغییر دهد

پولی خفتگیر: با استفاه از پولی خفتگیر ، زاویه پیچش تسمه حول پولی جلو بر ، قابل کنترل خواهد بود.

پولی کششی : با استفاده از پول کششی ، همانطور که از نام ان پیداست کشش لازم برای به حرکت در امدن تسمه را ایجاد میکنند .