• تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31
  • تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31

تولید پایه نگهدارنده رولیک

انواع پایه نگهدارنده های پایه رولیک در ابعاد و اندازه های مختلف با کیفیت بسیار بالا در مجموعه کیان رولیک تولید میشود