• تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31
  • تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31

تولید درام صنعتی

درام های صنعتی از جمله محصولات پرفروش مجموعه ما هستند که به صورت تخصصی در مجموعه ما تولید و توزیع میشوند