• تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31
  • تلفن09121487263
  • آدرستهران کیلومتر 6 آیت آلله سعیدی تقاطع آزادگان خیابان علی آباد پاکدانه ، پاکدانه عربی پلاک 31

تولید انواع رولیک های فلزی و پلیمری

مجموعه کیان رولیک انواع محصولات رولیک های فلزی رفت ، رولیک برگشت ، رولیک پلیمری ، رولیک راهنما ، رولیک ضربه گیر را تولید میکند